"Deum Diligite Animalia Diligentes" (DDAD)
"Eer je Schepper door zijn schepselen te eren"
 
DOELSTELLINGEN  
line decor
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Onze doelstellingen zijn :

 
  • Bescherming van de wilde dieren en de natuur;
 
  • Verfijning van de jacht door de bevordering van de tradities en waarden;
 
  • Behoud en verbetering van de Jacht- en Viscultuur, hun gewoonten, regels en gebruiken over de gehele wereld;
 
  • Tot stand brengen van goede contacten tussen de ordebroeders over heel de wereld.

Onze opgave om de gestelde doelstellingen te bereiken :

 
  • Verbetering van de verstandhoudingen tussen jagers, vissers en niet-jagers of niet-vissers;
 
  • Behoud en verbetering van de jacht in al haar vormen over de gehele wereld met in acht name van de Ordevisie;
 
  • Verbetering van de natuur en de in het wild levende dieren, de natuurlijke levensgemeenschappen en hun levensruimte
 
  • Creëren en verzorgen van de verstandhouding en de vriendschap tussen alle jagers;
 
  • Verering van de heilige Sint-Hubertus en alle andere christelijke patroonheiligen van de jacht en de visvangst.