"Deum Diligite Animalia Diligentes" (DDAD)
"Eer je Schepper door zijn schepselen te eren"
 
ORGANISATIE  
line decor
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Het werkgebied van de Orde voor het realiseren van zijn etische missie is onbeperkt. In elk land kan een afdeling, een zogenaamde Ballei, met een eigen Bestuur, het Nationaal Kapittel, opgericht worden.

De Internationale St. Hubertus-Orde is hiërarchisch samengesteld:

 
  • De Beschermheer (= Protektor) van de orde staat aan het hoofd van de gehele orde. Hij beschermt de orde en bevordert hun doestellingen.
 
  • De Grootmeester bezit de hoogste rang en het hoogste ambt in de orde. Hij is de voorzitter van de Orde. Hij wordt door zijn voorganger voorgesteld en door het Groot Kapittel benoemd. Hij zou ook verkozen kunnen worden door het Grote Kapittel. Hij wordt bijgestaan door de Kanselier van de Orde, de Justitiarius, de Secretarius, de Quaestor, de Ceremonarius, de Archivarius en de Marechal
 
  • Het Grote Kapittel (= Internationale Kapittel) is het hoogste bestuursorgaan van de orde. Het bestaat uit de "Stamorden" (= tot en met de Grootmeesters) en de Grootprioren van de Balleien.
 
  • De Balleien (Werkingsgebied = land), wordt door de Grootprior van het Nationaal Kapittel geleid en verkozen. Deze wordt bestuurd door de Grootprior, de Secretarius, de Justitiarius, de Quaester, de Ceremoniemeester en de Archivarius.
 
  • Het Konventikel (Werkingsgebied = regionaal), wordt door een Prior van een regionaal Kapittel geleid en verkozen. In het Belgische Ballei wordt momenteel gewerkt aan een Waals Konventikel.

De Orderegels leggen de doelstellingen en opgaven alsook de algemene bestemming van de ordegemeenschap vast.Na voordracht door een peter kan een kandidaat aangenomen worden als hij de regels en de doelstellingen van de orde erkent.

De toetreding tot de orde gebeurt na het afleggen van een belofte als Knaap of Jonker. Na het afleggen van de orde-eed en de ridderslag door de Grootmeester wordt de nieuwe ridder (minstens 30 jaar) voor het leven tot het ridderschap en de doelstellingen van de orde verbonden.